Job: Front-end Developer / Grafiker

Front-end Developer / Grafiker

Er du lost i back-end, men verdensmester til grafik og front-end?

(FOR ENGLISH, PLEASE SEE BELOW)
Sted: Horsens

Leder efter: Front-end Developer med sans for grafik, kode og styling – du er leddet mellem vores vision og vores kunder. Vi laver ikke WordPress løsninger, så vi leder ikke efter en WordPress person.

Keywords: Grafiker, Front-end, style, UX/UI, erfaring, nysgerrighed, team player.

Vi søger lige nu en Front-end Developer eller Grafiker, som kan forvandle vores CEO’s visioner til virkelighed. Bare rolig, du vil referere til vores Head of Development, som sørger for at holde chefens forventninger inden for både fornuftens og virkelighedens grænser. Du skal blot holde fokus på at slippe din kreativitet løs, og skabe et flot og funktionelt /UI. Herudover kommer du til at have et tæt samarbejde med vores back-end afdeling, så det ikke kun bliver vores front-end der spiller.

Vi udvikler selv alt det, vi skal bruge til vores projekter, og derfor er vi altid på udkig efter de rette mennesker til virksomheden.

Vi oplever stor vækst i virksomheden, og kun vores egne begrænsninger holder os tilbage. Det sker selvfølgelig ikke af sig selv, så vi skal bruge flere kick-ass front-enders, som er klar til at tage kontrollen og gøre vores UX-drømme til virkelighed. Så har du styr på LEGO (ikke et direkte krav, men vi er selv ret vilde med det!) og forstand på, hvordan en afdeling og en forretning bør opbygges, så kunne du sagtens være det helt rigtige match for os!

Som front-ender vil dine arbejdsopgaver ligge inden for opbygning af hjemmesider til vores kunder, oprettelse af produkter, udkast til hjemmeside-design og ikke mindst at få vores UX/UI til at gå op i en højere enhed på siderne. Du kommer til at arbejde tæt sammen med vores andre front- og back-enders, hvor vores Head of Development prøver at holde tov i alle vores projekter. Gennem ugentlige møder snakker vi i fællesskab sammen omkring de opgaver, der står for døren.

Du skal dog passe på, for vi er jyder! Det betyder også, at vi har visse forventninger til dig:

 • Minimum 1-3 års erfaring
 • En baggrund som Front-end Developer, og ikke danser – men det er okay med os, hvis du også kan danse
 • En personlighed som bidrager til en god stemning, og er med til at understøtte en positiv arbejdskultur
 • Det er cool nok hvis du kan tale anatolsk, men vi ser allerhelst at du taler Frontendsk – du besidder altså de nødvendige “sprog”, en stilling som denne kræver af dig. Herudover stiller vi kun krav om, at du kan tale og skrive dansk og engelsk.
 • Hvis du har en baggrund inden for E-Commerce eller detailhandel, så giver vi en skål når du underskriver!
 • Vores arbejdsplads ligger i Horsens, og det forventes at du størstedelen af tiden kan arbejde fra kontoret

Besidder du disse egenskaber, kan vi til gengæld tilbyde dig:

 • En CEO som gerne tager legetøj med til kollegerne, men dog aldrig glemmer at vi skal tjene penge
 • En COO som er lige så skrap som hun er sød, og får alt til at fungere! Står du og mangler noget, er det hende du skal forsøge at bestikke.
 • En HoD som med glæde tager et slag Tekken med dig – så længe du lover, ikke at vinde over ham (han er en dårlig taber, og vi ser helst at han er glad)
 • En attraktiv lønpakke
 • Rig mulighed for både personlig og faglig udvikling
 • Sundhedsforsikring – så vi ved, du er i gode hænder
 • Køleskabe, der altid er fyldt med diverse forskellige drikke
 • Varm frokost hver eneste dag
 • Et team der vil hinanden det bedste, også uden for arbejdstiden

Derudover er vores ideologi, at hvad du har brug for, det skal du få. Vi er dog ikke milliardærer, så ingen Porsche i første forhandling!

Du vil blive en del af en uhøjtidelig arbejdsplads med højt til loftet, samt gode muligheder for personlig udvikling og ansvar. Hos Digital Marker vægter vi talent og personlighed højere end erfaring og gamle, støvede projekter. Hvis du har brug for en snak inden du vil sende din ansøgning, så tag endelig fat i Tobias Thiim på tlf. 41 33 33 17. Føler du dig derimod allerede nu helt klar til at lade os nyde godt af dine superkræfter, så kan du sende din ansøgning og dit CV til CB@digitalmarker.dk.

Front-end Developer / Graphic Designer

Are you lost at Back-end, but an absolute unit at Front-end?

Location: Horsens

Looking for: Front-end Developer with a flair for graphic design, coding and styling – you are the link between our vision and our customers. We do not make WordPress solutions, so we are not looking for a WordPress person.

Keywords: Graphic, Front-end, styling, UX/UI, experience, curiousity, team player.

We’re currently looking for the Front-end Developer / Graphic Designer who can make the visions of our CEO become a reality. Don’t worry, you’ll be referring to our Head of Development, who will make sure to keep his expectations within the grasp of both common sense and the realm of reality. Your focus should revolve around unleashing your creativity into our UX/UI, while ensuring that it works as intended. Besides this, you’ll be working closely with our back-end department, as we need both sections to work together in unity.

Digital Marker wants to create the best, most dynamic, and most flexible digital solution available to the retail market. We handle all administrative aspects of our clients’ businesses, allowing them to put all their focus into their core services. We develop everything that we need ourselves, hence we are always looking for the right candidates to become a part of the company.

The company is growing, and our own limitations is the only thing holding us back. Currently, our turnover for the next two years has grown from zero to just about €500M. This obviously doesn’t happen on its own, so we need even more kick-ass front-enders, who will help us make a reality of our UX-dreams. So, if you know your way around LEGO (not a strict demand, but we’re quite fond of it ourselves!) and understand how to shape a department and a business, you just might be the perfect candidate for us.

As our front-ender your daily tasks will consist of website creation for our customers, creation of various products, drafts for website designs, and ensuring that our UX/UI work together properly on the different sites. You’ll be working closely together with our other front- and back-enders, where our Head of Development will do his best to keep track of all our different projects. Through weekly meetings we’ll all discuss the various projects to be done, ensuring that every department will work towards our common goal.

Bear in mind, though, this is Jutland! We expect you to be a realist, and you can expect just that from us in return. This means that we also have certain expectations of you:

 • A minimum of 1-3 years’ experience
 • A background within front-end development, and not a dancer – but if you are good at dancing anyway, that’s cool with us
 • A personality that contributes to a good atmosphere and a positive work culture
 • While it’s very cool if you can speak Anatolian, what we’ll really praise is if you speak Frontendian – in other words, you need to possess the necessary “languages” that this position requires from you. Besides this, it’s important that you’re able to write and speak English or Danish.
 • If you have a background within E-Commerce or retail, drinks are on us when we sign your contract!
 • We’re located in Horsens, and we expect you to work from the office most days of the week

If you possess these capabilities, we’re prepared to offer you:

 • A CEO who won’t mind bringing fun toys to work, yet he never forgets that this is about generating revenue
 • A COO who is as tough as she is nice, while able to make everything function correctly! If you are ever in need of something, she is the one you should try bribing.
 • A HoD who will happily play a round of Tekken with you – if you promise not to win (he’s a sore loser and we really prefer him to be in a good mood)
 • A competitive salary
 • Plenty of opportunities for both personal and professional development
 • Health insurance – we need to ensure that you’re well taken care of
 • Refrigerators filled to the brim with all your favorite drinks
 • Warm lunch every day
 • A team that cares for each other, also outside of the workplace

Besides that, our general ideology is ”if you need it… we’ll get it for you”. We’re not billionaires though, so please don’t request a new Porsche during our initial negotiation!

You’ll become part of an informal workplace with plenty of room for your own ideas, as well as personal development and responsibilities. At Digital Marker we value talent and personality higher than experience and old dusty projects. If you’re in need of a talk before you submit your application, feel free to reach out to Tobias Thiim at phone no. 41 33 33 17. On the other hand, if you simply can’t wait to share your superpowers with us, go ahead and send your application and resumé to CB@digitalmarker.dk.

Vores tech partnere